Sản phẩm

godongduong.com
OAK sliced veneer OAK sliced veneer
650,000 VND  
Walnut sliced veneer Walnut sliced veneer
650,000 VND  
Ash rotary veneer Ash rotary veneer
650,000 VND  
Poplar rotary veneer Poplar rotary veneer
650,000 VND  
White birch rotary veneer White birch rotary veneer
650,000 VND  
Okume rotary veneer Okume rotary veneer
650,000 VND  
Acacia core plywood Acacia core plywood
650,000 VND  
Eucalyptus core plywood Eucalyptus core plywood
650,000 VND  
White OAK Fancy plywood White OAK Fancy plywood
650,000 VND  
White Ash Fancy plywood White Ash Fancy plywood
650,000 VND  
Walnut Fancy Plywood Walnut Fancy Plywood
650,000 VND  
Bingtagor Plywood Bingtagor Plywood
650,000 VND  
White Birch Plywood White Birch Plywood
650,000 VND  
Poplar plywood Poplar plywood
650,000 VND  

Thông tin liên hệ


CONG TY TNHH MTV SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP KHAU GO DONG DUONG

MST: 3801173747

 Địa chỉ: Tổ 9, Ấp 3, TT Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước.
 Điện thoại: 0931 719728
 Email: drone260604@gmail.com - info@godongduong.com
 Website: godongduong.com 
Liên hệ theo mẫu

Chính sách hỗ trợ

Kết nối với chúng tôi

scroll